ကုိယ္ ၾကံဳခဲ့ရတဲ့ NTU Undergrad EEE

NTU မွာ ကိုယ္တတ္တဲ့ႏွစ္က စနစ္သစ္ကို ပထမဆံုး ရင္ဆိုင္ခဲ့ရတဲ့ ႏွစ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ common engineering ကို ႏွစ္ႏွစ္တိတိ တက္ခဲ့ရပါတယ္..အက်ိဳးဆက္ကေတာ့ Third year/ Fourth year မွာ စာပိတဲ့ ဒဏ္ကို အလူးအလွိမ့္ခံခဲ့ရပါတယ္။အခု ေနာက္ပိုင္းေတာ့ common engineering ကို တစ္ႏွစ္ပဲထားတဲ့စနစ္ကုိ ျပန္ေျပာင္းလိုက္ပါတယ္. .
ေနာက္ အမွတ္ေပးစနစ္နဲ႕ ပတ္သတ္လို႕ ႏိုင္ငံတကာမွာ သံုးတဲ့ GPA (Grade Point Average) စနစ္ကိုေတာ့ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္က စတင္အသံုးျပဳပါတယ္.. ဒီစနစ္ကို ေယဘူယ် ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ဘာသာတစ္ခုမွာ ေက်ာင္းသား တစ္ေယာက္အေနနဲ႕ A+, A, A-, B+, B, B-, C+, C, D+,D နဲ႕ F တို႕ကို ရႏိုင္ပါတယ္.. A+ နဲ႕ A အတြက္ GPA အမွတ္က (၅) ျဖစ္ျပီး A- အတြက္ ကေတာ့ ၄.၅ မွတ္၊ ေနာက္ B+ ကေန D ကေတာ့ အမွတ္၀က္ဆီ ႏႈတ္သြားရမယ္..ဆိုလိုတာက B+ သည္ ၄ ျဖစ္ျပီး D ကေတာ့ ၁ မွတ္ျဖစ္ပါတယ္.F ကေတာ့ က်တဲ့ သေဘာပါ။ GPA သုညပဲ ရပါတယ္..
CGPA (Cumulative GPA) ဆိုတာကေတာ့ ေက်ာင္းသားရဲ႕ GPA အမွတ္အားလံုးနဲ႕ AU(Academic Unit) ကို ေျမွာက္ျပီး Academic Unit နဲ႕ ျပန္စားတာပါ.. ေျပာရရင္ေတာ့ ပ်မ္းမွ် တြက္လိုက္တဲ့ သေဘာပါပဲ။ အဲ AU ဆိုတာက ဘာသာရပ္ အေပၚမွာ မူတည္ျပီး ၂ (သို႕) ၃ (သို႕) ၄ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္.. အၾကမ္းေျပာရရင္ေတာ့ AU မ်ားတဲ့ဘာသာက အေရးၾကီးတဲ့ ဘာသာလို႕ ေျပာလို႕ရပါတယ္.. ဥပမာ ေပးရရင္.. ေမာင္ကၾကီး က ပထမႏွစ္မွာ ၅ ဘာသာ သင္ရတယ္ဆိုပါေတာ့။ ၂ ဘာသာအတြက္ AU က ၃ မွတ္ျဖစ္ျပီး က်န္တဲ့ဘာသာက ၂ မွတ္ဆိုပါေတာ့။ သူစာေမးပြဲ ရမွတ္က A,A,B+,B,C ဆိုၾကပါစို႕။ AU ၃ မွတ္ျဖစ္တဲ့ ဘာသာေတြမွာ သူက A ရတယ္ ထားပါေတာ့။ ဒါဆိုရင္ ဒီႏွစ္အတြက္ သူ႕ရဲ႕ Year GPA ကို ဒီလို တြက္ရပါမယ္..
Year GPA = (3*(A= 5) + 3* (A = 5) + 2*(B+ = 4) + 2*(B = 3.5) + 2* (C = 2) )/(2*3 + 3*2)
ဆိုေတာ့ သူ႕ရဲ႕ ဒီႏွစ္အတြက္ Year GPA = 49/12 = 4.08 ရပါတယ္.. သူက ပထမႏွစ္ ေက်ာင္းသားဆိုရင္ ဒီအမွတ္ဟာ သူ႕ရဲ႕ CGPA လဲျဖစ္ပါတယ္.. တကယ္လို႕ အတန္းၾကီး သြားျပီဆိုရင္ေတာ့ ေျဖျပီးခဲ့သမွ် ယူခဲ့ျပီး သမွ် ဘာသာအားလံုးကို ထည့္တြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္..
ဒီစနစ္က ကိုယ့္ရဲ႕ လက္ရွိ ေရာက္ေနတဲ့ အေျခအေနကို အမွန္အတိုင္း သိသာေစတဲ့ စနစ္ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ကိုယ့္ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္အျမင္အရ ဒီစနစ္ကို ပိုသေဘာက်ပါတယ္.. ဒါေပမဲ့ အားနည္းခ်က္တစ္ခုက ပထမႏွစ္.. ဒုတိယႏွစ္မွာ စာေမးပြဲ တစ္ဘာသာေလာက္ က်သြားခဲ့ရင္ CGPA (Cumulative GPA) ကို ျပန္ဆြဲတင္ရတာ ေတာ္ေတာ္ ေလး ခက္ပါတယ္.
အဲေတာ့ ဇြဲနဲ ့. ေန ့စဥ္ပံုမွန္ ၾကိဳးစားေနသူနဲ ့ ေကာက္ရိုးမီးလို ၀ုန္းကနဲ ဒိုင္းကနဲ ၾကိဳးစားသူက စာေမးပြဲမွာ သိသိသာသာ ကြာသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
%d bloggers like this: